Module quang Cisco MGBSX1 1000BASE-SX SFP

Module quang Cisco MGBSX1 1000BASE-SX SFP được dùng làm uplink cho việc truyền dẫn các tín hiệu Video với các khoảng cách truyền dẫn trong phạm vi 10km như IP Camera, Hội Nghị Truyền Hình hay IP Tivi thì: Nó có thể truyền tải dữ liệu cho khoảng 433 IP Camera HD (720p), hoặc là 325 IP Camera Full HD (1080P).

Call Now Button