Thiết bị kiểm soát ra vào Superma BS2-OEPW

Thiết bị kiểm soát ra vào Superma BS2-OEPW là thiết bị chấm công vân tay hoặc quẹt thẻ có thể kết hợp với khóa điện tử để kiểm soát người ra vào. Đầu nhận dạng vân tay bằng Quang học Optical Sensor(OP5) -Chống trấy xướt ,Chống Vân tay giả.

Call Now Button