Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-190

Đầu báo nhiệt cố định HOCHIKI DFE-190 là đầu báo nhiệt cố định Hochiki bị kích thích và phát tín hiệu báo động khi cảm ứng nhiệt độ trong bầu không khí chung quanh đầu báo tăng lên ở 87ºC.

Call Now Button