Đầu báo nhiêt gia tăng Chungmei CM-WS19L

Đầu báo nhiêt gia tăng Chungmei CM-WS19L được thiết kế để nhận biết sự tăng nhiệt bất thường của môi trường. Nếu nhiệt độ môi trường tăng lên nhanh chóng, không khí trong buồng mở rộng và ấn vào màng chắn gần với điểm kết nối báo cháy. Khi nhiệt độ tăng lên một cách từ từ, không khí nở ra, thoát khỏi lỗ xả nước nhằm cân bằng áp suất.

Call Now Button