Đầu dò lửa HORING AH-0014

Đầu dò lửa HORING AH-0014Là đầu dò lửa thích hợp với mặt bằng trần nhà cao như: Nhà hát, phòng tập thể dục, lưu trữ, thư viện, nhà kho… Các địa điểm nơi dễ dàng xảy ra cháy:Nơi lưu trữ hàng hóa dễ cháy, trạm xăng, nhà máy, phòng máy…

Call Now Button