Khớp nối chữ T Sang A

Khớp nối chữ T Sang A là linh kiện nhựa chuyển tiếp chữ L giữa 2 ống nhựa dẫn khí nén có kích thước giống nhau trong hệ mét (metric). Sử dụng cho ứng dụng khí nén (không khí). Không sử dụng cho các loại khí khác hoặc chất lỏng.

Call Now Button