Trung tâm báo cháy 15 kênh Horing AHC-871

Trung tâm báo cháy 15 kênh Horing AHC-871 là trung tâm báo cháy hoàn hảo giúp tiếp nhận thông tin của vụ cháy nhanh nhất, trung tâm báo cháy 15 kênh Horing AHC-871 bao gồm Acquy của hãng Horing, tiêu chuẩn kiểm định UL, CE, EN, nguồn 110/220VAC 50/60Hz, nguồn chuẩn 24VAC.

Call Now Button