Bình chữa cháy tự động FAUCON

Bình chữa cháy tự động FAUCON là một thiết bị hoạt động tự động độc lập hoàn toàn (Không cần phải gắn với các hệ thống cảnh báo và báo cháy khác, hay các loại có gắn van xịt)

Call Now Button