Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI DSC-EA

Đầu báo nhiệt gia tăng HOCHIKI DSC-EA Là đầu báo nhiệt gia tăng, bị kích hoạt và phát tín hiệu báo động khi cảm ứng hiện tượng bầu không khí chung quanh đầu báo gia tăng nhiệt độ đột ngột khoảng 9ºC/ phút.

Call Now Button