Đèn exit có chỉ hướng Lilang

Đèn exit kính trong Lilang giúp chỉ dẫn và định hướng lối thoát hiểm, lối đi an toàn trong trường hợp xảy ra các tình huống khẩn cấp cần di chuyển đến vị trí an toàn.

Call Now Button