Phích cắm điện 3 chấu

Phích cắm điện 3 chấu còn được gọi là phích cắm kiểu B, được sử dụng chủ yếu tại Mỹ, Mexico, Canada, Nhật Bản, và tại Việt Nam sản phẩm cũng rất được ưu tiên sử dụng

Call Now Button