Switch Cisco SG350-20-K9-EU

Switch Cisco SG350-20-K9-EU là một thiết bị chuyển mạch tối quan trọng trong mạng, dùng để kết nối các đoạn mạng với nhau theo mô hình hình sao (Star). Ngoài ra thiết bị chia mạng Cisco SG350-20-K9-EU được hỗ trợ công nghệ Full Duplex dùng để mở rộng băng thông của đường truyền, điều mà các thiết bị khác không làm được.

Call Now Button