Thiết bị kiểm soát ra vào Superma BEW2-ODP

Thiết bị kiểm soát ra vào Superma BEW2-ODP là dòng máy chấm công có dung lượng lưu trữ lớn với khả năng lưu trữ đăng lý được 5000 người sử dụng và 200000 mẫu vân tay và 1000000 lần đăng ký vào /ra .

Call Now Button