Bảng giá dây cáp điện Trần Phú 2024

Bảng giá dây cáp điện Trần Phú 2024 : BG – Cap dien (TRAN PHU)  STT Tên sản phẩm Hãng sản xuất Đơn vị Đơn giá bán buôn Đơn giá bán  lẻ 1 VCm-T – Tròn 2×0,75 Trần Phú M 8.770 9.647 2 VCm-T – Tròn 2×1,0 Trần Phú M 11.340 12.474 3 VCm-T – […]

Bảng giá dây cáp điện Trần Phú 2022

Bảng giá dây cáp điện Trần Phú 2022 : BG – Cap dien (TRAN PHU) – 1.8.2021 Dây điện Trần Phú là thương hiệu dây dẫn điện chuyên dụng đạt tiêu chuẩn cao, truyền điện tốt, ổn đinh, được sản xuất trong quy trình khắt khe với tiêu chuẩn áp dụng là IEC 60227-3/IEC và […]

Call Now Button