Bảng giá dây cáp điều khiển Sangjin 2024

Bảng giá dây cáp điều khiển Sangjin 2024 : QUY CÁCH 0.5mm GIÁ LOẠI 1 GIÁ LOẠI 2 2 Core x 0.5 mm2 9.800  đ/m 7.100 đ/m 3 Core x 0.5 mm2 12.300  đ/m 8.500 đ/m 4 Core x 0.5 mm2 15.300  đ/m 10.500 đ/m 5 Core x 0.5 mm2 18.200  đ/m 12.200 đ/m 6 […]

Bảng giá dây cáp điều khiển Sangjin

Bảng giá dây cáp điều khiển Sangjin Bảng giá dây cáp điều khiển Sangjin là loại cáp có cấu tạo đặc biệt để dùng cho các công việc truyền tải tín hiệu, âm thanh và hình ảnh có cấu trúc trong cùng là cáp đồng mềm, tinh khiết nhiều sợi được bện và bọc 1 […]

Call Now Button