Bảng giá dây cáp điện Cadivi 2024

Bảng giá dây cáp điện Cadivi 2024 STT Tên sản phẩm Hãng sản xuất Ký hiệu Đơn vị Đơn giá 1 Dây đơn mềm VCm 1×0.5 Cadivi VCm M 2.585 2 Dây đơn mềm VCm  1×0.75 Cadivi VCm M 3.586 3 Dây đơn mềm VCm  1×1.0 Cadivi VCm M 4.609 4 Dây đơn mềm VCm  […]

Bảng giá dây cáp điện Cadivi 2023

Bảng giá dây cáp điện Cadivi 2023 được sản xuất tại các nhà máy Việt Nam và được thử nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm được cấp chứng chỉ ISO 9002:1994 vào năm 1998 và sau đó chuyển đổi thành ISO 9001:2000 năm 2002 và ISO 9001:2015 hiện nay. […]

Call Now Button